Totalentreprise i Kristiansand

Vi godt rustet for å ta på oss hele byggeprosjekter fra A til Å, fra kjøp av tomt til ferdigstilling og salg av boliger i Kristiansand og omegn. Kunden får selv være delaktig i prosessen underveis, og endringer blir gjort etter kundens ønsker. Vi følger alltid gjeldende byggtekniske forskrifter og Norsk Standard (NS) for avtaler om totalentreprise. Kommer vi inn tidlig i prosessen kan vi hjelpe deg med alt fra forskrifter til reguleringsplaner, dokumentasjon og søknader slik at byggeprosessen kommer i gang på riktig måte. 

Vi kan også hjelpe kunden med å se hvilke muligheter som finnes, og hvor stort det egentlig går an å bygge i forhold til tomtegrenser, og om det er eventuelle hensyn å ta når det gjelder grunnforholdene Dette forhindrer dyre feil og forsinkelser senere. Vi er oppdatert på miljøvennlig og bærekraftig byggestandard og materialer, og har gode rutiner på alt fra avfallshåndtering til resirkulering, kapp og svinn. 

Vi har gunstige avtaler med de største byggevarefirmaene, som Optimera Montér og Neumann bygg, som gjør at vi alltid kan sikre deg en god pris. Vi er opptatt av kvalitet og bruker produkter fra blant andre Tarkett, Boen, Pergo og BerryAlloc, Gilje tre, Uldal, Nordan, Fibo, Bergene Holm, Møre tre og Royalimpregnert kledning fra Marnar Bruk.

Vår faste underleverandør og samarbeidspartner, Flatnes Bygg Consult AS, bidrar med arkitekttegninger og kreative og gode løsninger. Og sammen med resten av våre svært dyktige underleverandører, som Lund Elektro, Kristiansand VVS, Olto VVS, Modus Mur, Mal i Sør og Varmefag Kristiansand, kan du være sikker på at du alltid får den høyeste kvalitet i henhold til dine ønsker og krav. Vi er effektive, pålitelige og holder tidsfristene vi har blitt enige om. Velg Byggfirma Martin Unhjem – det trygge valget.

Ta kontakt